Osnovni program

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Kurikulum je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi pogledi na zgodnje otroštvo dopolnjuje, spreminja in dopolnjuje delo v vrtcih. Program temelji na temeljnih načela in ciljih predšolske vzgoje in na spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno družbenost in individualnost.


Priponke:


Dostopnost