Osnovni program

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Kurikulum je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi pogledi na zgodnje otroštvo dopolnjuje, spreminja in dopolnjuje delo v vrtcih. Program temelji na temeljnih načela in ciljih predšolske vzgoje in na spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno družbenost in individualnost.

Priponke:

Projekti                Priponka

Vrste programov         Priponka

Sodelovanje z okoljem   Priponka

Sodelovanje s starši    Priponka

Oddelki vrtca 2023/24   Priponka 

Obogatitvene dejavnosti Priponka

Cilja vrtca 2023/24     Priponka

Dostopnost