Informacije za starše

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Informacije za starše so dostopne na tej povezavi www.ric.si.