Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), 30. 9., 1.10. in 7. 10., 8. 10. 2021

Šola se je tudi v letošnjem letu vključila v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesnih potreb uporabnikov. Program poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa in financira SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodijo naslednje štiri šole OŠ Dolenjske Toplice, OŠ  Šentjernej, OŠ Stopiče ter Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija iz Novega mesta.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest …,

– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,

– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

1. dan

Spoznavanje izziva in uvod v podjetništvo. Prvi dan so se spoznali s pomenom logistike. Za kakšen proces gre in kje ga lahko najdemo. Skozi kratko igro so razgibali možgančke in se pripravili na predstavitev izziva. Pridružil se nam je g. Božidar Podobnik iz Splošne bolnišnice Novo mesto in odgovoril na vprašanja, ki so jih imeli udeleženci.

2. dan

Raziskava trga. Udeleženci so se lotili raziskave trga. Skozi igro so spoznali tehnike za raziskavo in se tako znebili strahu pred klicanjem druge osebe, intervjujem in se naučili, kako lahko izkoristimo iskalnik Google. Udeleženci so nato imeli čas, da so čim bolj raziskali problem in na koncu pripravili tudi anketo, ki so jo v vmesnem času (do naslednje delavnice) poslali različnim osebam v bolnici.

3. dan

Izdelava prototipa. Ko so dobro spoznali problem, so se lotili izdelave prototipa. Skozi igro so ugotovili, kako pomembno je pripraviti dober načrt preden se lotijo izdelave. Udeleženci so med izdelavo prototipa večkrat poročali kako napredujejo in tako sproti spoznavali ali je njihova ideja res dobra ali potrebuje še dodelavo oziroma pivot.

4. dan

Predstavitev. Zadnji dan so učence čakale predstavitve, zato so delali na predstavitvi ideje in pripravili prezentacije. Pred finalom so jih predstavili drugim ekipam in nato delali še na zadnjih popravkih. Ob 18. uri so svojo idejo v 3 minutah predstavili komisiji. Komisija je vsaki ekipi podala komentar, nekaj vprašanj in kratek nasvet, kaj je potrebno še izboljšati. Vse ekipe so se odlično odrezale.

Sodelovali so naslednji učenci:

EMA KLOBUČAR, LORA FIR, ALJAŽ TRATAR IN TIMOTEJ KOBE

Dostopnost