Ekošola

logoekosolaProgram Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastaveTo je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).


Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

EKOAKCIJSKI NAČRT 2018/19

PROJEKTI

  • Ekobranje za ekoživljenje
  • Likovno natečaj – ekobranje za ekoživljenje – na temo gozda in materialov, primernih za ustvarjanje
  • Ekokviz za OŠ (podnebne spremembe, voda in ekosistemi in energija)
  • Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo upanje

IZBIRNE AKTIVNOSTI

  • Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona
  • Zbiranje odpadnih plastičnih pokrovčkov
  • Zbiranje odpadne plastične embalaže
  • Vključevanje učencev v urejanje okolice šole – pobiranje odpadkov (čiščenje okolice šole)
  • Priprava na ekokviz

FOTOGRAFIJE