Ekošola

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

EKOAKCIJSKI NAČRT OŠ STOPIČE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

 PROJEKTI

EKOKVIZ OŠ – didaktika, ozaveščanje

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – ozaveščanje, likovni natečaj

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH – didaktika, ozaveščanje, sadnja

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI – veliki lov na rastline

MISIJA: ZELENI KORAKI – trajnostna mobilnost

 

IZBIRNE AKTIVNOSTI

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Zbiranje pokrovčkov

Spodbujanje umetniškega ustvarjanja učencev – poslikava hodnikov ustanove

Spodbujanje umetniškega ustvarjanja učencev – poslikava igrišča ustanove

Predstavitev umetniškega ustvarjanja staršem in zunanji javnosti

 

FOTOGRAFIJE