Osnovna šola Stopiče
Stopiče 37
8322 Stopiče
Tel.: 07 30 80 900

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE UČITELJEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

UČITELJ/ICA

DAN

ŠOLSKA URA

PROSTOR

Valentina Fir

PETEK

3. URA

KABINET KEM

Vilma Trampuš

SREDA

5. URA

KABINET RS

Jasmina Subić Tomašič

SREDA

2. URA

KABINET RS

Breda Zajc

PETEK

1. URA

ZBORNICA

Mitja Gros

PONEDELJEK

2. URA

KABINET RS

Dolenšek Jana

SREDA 2. URA ZBORNICA, PODGRAD

Anka Koračin

PONEDELJEK

3. URA

ZBORNICA

Mateja Andrejčič

PONEDELJEK

4. URA

KABINET RS

Brigita Prus

PETEK

2. URA

ZBORNICA

Ana Maresić Vidic

PONEDELJEK

1. URA

KABINET RS

Karmen Blatnik

ČETRTEK

1. URA

UČILNICA SLO

Mihael Škrget

PETEK

3. URA

UČILNICA FIZ

Veruška Golob

PETEK

2. URA

KABINET KEM

Ines Makovec

PETEK

4. URA

MAT/RAČ

Anamarija Hlača

TOREK

6. URA

KABINET RS

Renata Žetko

SREDA

3. URA

ZBORNICA

Helena Umek

PETEK

2. URA

KABINET TIT

Mateja Hočevar

PETEK

4. URA

KABINET LUM

Alenka Gazvoda

PO DOGOVORU

 

ZBORNICA

Andrej Murn

PONEDELJEK

3. URA

KABINET ŠPO

Romana Tomšič

PONEDELJEK

1. URA

KABINET ŠPO

Natalija M. Gradišar

PETEK

3. URA

PISARNA

Sabina Hočevar PETEK PREDURA UČILNICA SLO2

Anita Škrbec

TOREK

2. URA

KNJIŽNICA

Melita Štangelj

PETEK

4. URA

KABINET RS

Maja Klobučar

PONEDELJEK

1. URA

KABINET RS

Andreja Keše

PONEDELJEK

9.55 -10.10,

12.40 – 13.00

KABINET DSP

 

POŠ Dolž

UČITELJ/ICA

DAN

ŠOLSKA URA

PROSTOR

Suzana Klobučar

PETEK

2. URA

ZBORNICA

Staša Kobe

ČETRTEK

5. URA

ZBORNICA STOPIČE

Simona Poljanec

ČETRTEK

1. URA

ZBORNICA

 

POŠ Podgrad

UČITELJ/ICA

DAN

ŠOLSKA URA

PROSTOR

Mojca Pavlin

PONEDELJEK

1. URA

POŠ PODGRAD

Helena Lukman

ČETRTEK

2. URA

POŠ PODGRAD

Simona Kastrevc

ČETRTEK

3. URA

ZBORNICA

Nina Hribar

SREDA

3. URA

POŠ PODGRAD

 

Dostopnost