ŠOLSKA KNJIŽNICA 

NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo priporočila kot za celotno šolo:

 • pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni),
 • umivanje rok, razkuževanje,
 • uporaba mask (knjižničarka, zaposleni in učenci od 12. leta dalje),
 • upoštevanje varnostne razdalje.

Odprtost knjižnice:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
8.00  –  14.30 8.00  – 14.30 8.00  –  14. 00 8.00  – 14.00 8.30 – 11.00

 

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajte le zdravi.
 • Uporabniki vstopajte posamezno.
 • Pred vstopom si umijte roke v svojih učilnicah. Ob vstopu si razkužite roke.
 • Poskrbite za varnostno razdaljo (1, 5 – 2 m).
 • Prostega dostopa do polic z gradivom ni.
 • Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi z upoštevanjem varnostne razdalje. Po uporabi se mize razkuži.
 • Čitalnica lahko služi kot učilnica za vnaprej najavljene skupine ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Učenci ne uporabljate izkaznic – člana knjižničarka poišče po priimku in imenu.

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki lahko gradivo vračate v zaboj pred knjižnico, ki je posebej označen, ali pri izposojevalnem pultu.
 • Knjižničarka gradivo razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni.

Izposoja gradiva:

 • Prostega dostopa do gradiva oz. polic ni, (prej naročeno) gradivo dobite pri pultu.
 • Za najavljene skupine pripravimo gradivo za pregledovanje na določenem mestu. Po uporabi ga razkužimo oz. postavimo v karanteno.
 • Priporočamo, da gradivo predčasno naročite po e-pošti: knjiznica@osstopice.si ali telefonsko 07 30 80 915.
 • Gradivo si lahko učitelji izposodite v učilnico kot razredne knjižnice. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnate po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Kljub omejitvam želimo, da boste radovedni, radovedni, radovedni ter prebrali veliko leposlovnih knjig, vašo radovednost pa potešili z uporabo poučnih knjig. Dobrodošli!

knjižničarki Jelka Močnik in Anita Škrbec