Spoštovani starši!

V sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije učencem pomagamo pri stroških povezanih s šolanjem. Če ocenjujete, da zaradi nižjega socialno-ekonomskega položaja vaše družine (glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ste uvrščeni v 1. do 3. dohodkovni razred) ne morete kriti stroškov (za oglede predstav, šolskih ekskurzij, prevozov, šole v naravi …), imate možnost pri šolski svetovalni delavki oddati prošnjo za finančno pomoč.

Starši izkažete potrebo po finančni pomoči na podlagi pisne prošnje, kjer tudi utemeljite, zakaj stroškov ne zmorete plačati. Glede na GDPR, z namenom odločanja o upravičenosti do pomoči, vlogi priložite tudi veljavno Odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka ter morebitne druge dokumente, s katerimi dokazujete upravičenost do finančne pomoči. S podatki bomo ravnali v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vlogo oddate svetovalni delavki Marijanci Kolar do petka, 23. 9. 2023.

Vloga za finančno pomoč

Dostopnost