Spoštovani starši,

s 1.2.2023 veljajo nove cene programov in živil v vrtcu OŠ Stopiče.

Novost v sklepu: ob uveljavitvi počitniške rezervacije morajo imeti starši otrok poravnane vse zapadle finančne obveznosti do vrtca (drugi odstavek 8. člena DUL št. 3, objavljen 30. 1. 2023).

Priponka

Dostopnost