1. PREGLED RAZPISA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 16. januar 2023) na svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem pa najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis v srednjo šolo: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

  1. UDELEŽBA NA INFORMATIVNIH DNEVIH

V razpisu si izberite 3 šole, ki vas zanimajo, in se 17. in 18. februarja 2023 odpravite na informativni dan. Ti potekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih šolah bodo na voljo v razpisu.

3. PREIZKUS NADARJENOSTI

Če razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na šole, kjer je treba za  vpis v določen program opraviti preizkus nadarjenosti, boste med 10. in 20. marcem 2023 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 27. marca 2023 poslati potrdilo o opravljenem preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 2. marca 2023.

Do tega roka morajo ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) posredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki izvaja tovrstne programe, na katero se želijo prijaviti. Na podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom do 27. marca 2023 posredovale potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te programe.

4. ODDANA PRIJAVA NA SREDNJO ŠOLO

Prijavo boste izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Oddali jo boste na osnovni šoli in osnovna šola bo prijave poslala srednjim šolam.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 7. aprila 2023 do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 3. aprila 2023 prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 19. aprila 2023 objavilo spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji spletni strani.

5. PREMESTITEV NA DRUGO ŠOLO

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 24. aprila 2023 do 14. ure svojo prijavo prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

6. OBJAVA OMEJITVE VPISA 

MIZŠ bo na svoji spletni strani 24. maja 2023 objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 29. maja 2023 pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

7. TOČKE ZA VPIS

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, in sicer dodatnih 10 točk za status A in 5 dodatnih točk za status B. Za vpis v umetniške programe pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti, ki sicer ne prinaša nobenih dodatnih točk, pač pa je le dodatni vpisni pogoj.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v 1. ali 2. krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če pride do situacije, da je tudi po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, se upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola posebej. Slednji primeri so izjemno redko, praktično jih ni.

8. PRVI KROG VPISA NA SREDNJO ŠOLO

V 1. krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk iz ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole izberejo kandidate za 90 % mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo srednja šola povabila, da se med 16. in 21. junijem 2023 vpišete. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti s seboj, vam bodo sporočile šole, kamor ste se prijavili.

9. DRUGI KROG VPISA NA SREDNJO ŠOLO

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v 1. krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prvotno prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 23. junija 2023 do 15. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali 1. prijavo za vpis. Na katero od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 29. junija 2023 do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v 2. krogu vpisa uspešni, se morate do 30. junija 2023 do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

10. PONAVLJALCI IN ZAMUDNIKI

MIZŠ bo do 3. julija 2023 do 15. ure objavil še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 31. avgusta 2023 vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

(Vir: Srednješolski vpisnik 2023)

Dostopnost