Ni pravega zdravja brez dobrega duševnega počutja .

Dobro duševno zdravje je temelj zdravja.

V zadnjih letih se vse bolj poudarja krepitev duševnega zdravja, kar razumemo kot pozitiven in realen odnos do sebe in drugih, samospoštovanje, dobre medosebne odnose, sposobnost uspešnega soočanja z vsakodnevnimi težavami in doprinos posameznika k skupnemu dobremu. Poleg naštetih varovalnih dejavnikov je v ospredju tudi krepitev psihične odpornosti, sposobnosti posameznika, da se uspešno sooča s stresom in obvladuje težave.

Za dobro počutje pa lahko največ naredimo prav sami, saj smo za svoje zdravje in počutje najbolj odgovorni mi sami. Zato je pomembna vsakodnevna skrb za duševno zdravje, ki vključuje področja:

pravilna prehrana,

spanje in počitek,

gibanje, šport, rekreacija,

druženje s prijatelji, socialni stiki,

dobri odnosi, samopodoba,

preživljanje časa v naravi, na soncu,

zabava in sprostitev, hobiji,

dobrodelnost, pomoč drugim,

smeh, veselje in pozitivno razmišljanje.

V šolski avli je na steni šolski adventni koledar Zdrave šole, ki spodbuja vse nas k dobremu počutju  z vsakodnevnim namigom .

Ker pa težav in izzivov v življenju nikoli ne zmanjka, je pomembno tudi, da vemo, kam se lahko obrnemo po pomoč, ko jo potrebujemo.

Kje poiskati pomoč?

Prvi vir strokovne pomoči je otrokov izbrani osebni zdravnik/pediater. Po potrebi vas bo napotil k specialistu ali na druge oblike pomoči. Dežurne ambulante v okviru psihiatričnih bolnišnic.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo.

Pomembno pomoč predstavljajo tudi centri za socialno delo (CSD) in številne nevladne organizacije, ki delujejo v različnih regijah – kontakti CSD-ja, ki je pristojen za posamezno področje, in lokalnih nevladnih organizacij posamezniki so na voljo na internetu ali pa naj o njih povpraša na enem izmed telefonov za pomoč v duševni stiski.

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete tudi na telefone za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

Društvo SoS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55 (pon–pet med 12. in 22. uro;          sob, ned, prazn. med 18. in 22. uro).

TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je             brezplačen.

Dostopnost