Spoštovani starši.

V skladu z odlokom vlade R Slovenije se od ponedeljka, 22. 2. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 9. razreda izvaja v prostorih šole.

Ob ponovnem odprtju šole za vse učence bomo upoštevali poostrena priporočila NIJZ in MIZŠ.

V šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi  upoštevajo trenutno veljavna priporočila NIJZ. Vhodna vrata so od 6.15 do začetka pouka odprta. Ob prihodu in odhodu učencev starši oz. spremljevalci ne vstopajo v šolo.

Starši lahko pridejo v šolo samo po predhodni najavi, skozi glavni vhod. Ob zadrževanju v šolskih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ. Evidenco oseb, ki vstopajo v šolo, vodi tajništvo šole.

 

 Organizacijske spremembe

 • Učenci so ves čas bivanja v šoli v svojem »mehurčku«. »Mehurček« je oddelek.
 • Oddelke smo porazdelili po etažah tako kot so bili ob začetku šolskega leta.
 • Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matične učilnice. V garderobi se preobujejo.
 • Ves pouk poteka v matični učilnici ali na prostem. Izvajamo jutranje varstvo, obvezni program, podaljšano bivanje in izbirne predmete. Interesne dejavnosti se izvajajo znotraj oddelka.
 • Malica poteka v matični učilnici po že znanem protokolu.
 • Kosilo delimo v učilnicah, jedilnici in avli. Skupina ima za kosilo stalni čas in prostor. Ob isti uri je v prostoru samo ena skupina učencev.
 • Učenci odhajajo domov ob dogovorjenih urah. Na vhodu RS/PS jih počakajo starši oz. skrbniki.
 • Vozače do avtobusa/kombija pospremijo delavci šole in poskrbijo za upoštevanje priporočil ob vstopu v avtobus/kombi.
 • Učenci vozači morajo imeti na avtobusu/kombiju zaščitno masko in upoštevati od prevoznika določen sedežni red.
 • Vozni red ostaja nespremenjen.

Da lahko v čim večji meri ohranjamo mehurčke, priporočamo, da gredo učenci po pouku (po kosilu, peš, s prvo vožnjo avtobusa) čim prej domov.

 

Higienski režim

 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Učenci so v matičnih učilnicah lahko brez maske, v ostalih prostorih šole pa imajo masko.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih in v jedilnici.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prihajajo v šolo bolj oblečeni, ker bo v hladnejšem delu leta zaradi prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi.

 

Ravnateljica
mag. Mateja Andrejčič

Dostopnost