Razvojni center Novo mesto in Javna agencija Spirit sta tudi v letošnjem šolskem letu pripravila podjetniški izziv Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo k podjetnosti. Na izzivu so sodelovali tudi učenci naše šole v okviru konzorcija OŠ Drska, OŠ Center, OŠ Šentjernej, OŠ Šmarjeta in OŠ Stopiče.

Izziv je potekal 24. in 25. septembra ter 1. in 2. oktobra v popoldanskih urah. Tema letošnjega izziva je bila gibanje. Učenci so imeli nalogo, da spodbudijo gibanje pri izbrani ciljni skupini. Podjetniškega izziva se iz naše šole udeležilo 7 učencev od 7. do 9. razreda.

V nasprotju s prejšnjimi leti so letos učenci niso mešali med šolami ampak je vsaka šola predstavljala eno skupino. Skupina si je na začetku izbrala svojo ciljno skupino in začela načrtovati na kakšen način bi pri tej skupini spodbudili gibanje. Učenci naše šole so se odločili k gibanju spodbuditi svoje vrstnike. Tekom izziva so pripravljali aktivnosti s katerimi bi navdušili čim več vrstnikov, posneli so promocijski material in svoje delo predstavili strokovni komisiji.

Učenci so svojo idejo že začeli uresničevati na šoli. Učencem podaljšanega bivanja tako enkrat na teden ponudijo aktivnost s katero jih spodbudijo k gibanju, učence predmetne stopnje, pa spodbujajo k gibanju preko skupne vodene vadbe, ki jo izvedejo v popoldanskem času v obliki videoklica.

Učenci so pri udeležbi na ZUIP-u pridobili kompetence pri skupinskem delu, iskanju poslovnih rešitev in javnemu nastopanju, ki jih bodo z veseljem izkoristili pri nadaljnjem delu v podjetniškem krožku in v življenju.

FOTOGRAFIJE

Tina Fabijan in Mitja Gros, mentorja

Dostopnost