Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli,

Skupno stališče vseh za NPZ pristojnih organov in zavodov je, da se nacionalno preverjanje znanja v tem šolskem letu izvede, morda v drugačnih pogojih in s prilagojeno izvedbo.

Državni izpitni center bo v sodelovanju z Državno komisijo za vodenje nacionalnega preverjanja znanja in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, v skladu s trenutno epidemiološko situacijo, pripravil navodila za izvedbo NPZ.

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine
  • matematike in
  • angleščine

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine
  • matematike in
  • tretjega predmeta – ŠPORTA (Za OŠ Stopiče)

Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.

Podrobne informacije so za učence in starše dostopne na https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

 

 

Dostopnost