Danes je svetovni dan knjige in zagotovo boste kaj segli po njej. 

Za ogrevanje pa vam pošiljamo pesem Anje Štefan, ki je v teh časih še kako aktualna!

ČEBELA

Prebuja se jutro, prebuja nov dan
in ptičji ščebet je vesel in ubran
in rosa se sveti na travi, na cvetu
in že jo zagledaš, čebelico v letu.

Nabira in pije pomlad razcveteno,
nabira za skupnost, ki diha kot eno,
od sončnega vzhoda, ves dan, do zahoda,
ji delo je delo in hkrati svoboda.

                         Veliko užitka pri branju vam želiva knjižničarki.
Dostopnost