Rastoča knjiga na OŠ Stopiče

Knjiga je simbolni izraz  za spoznavanje in uresničevanje vrednot. Končni smisel in cilj: aktiven in odgovoren krajan Stopič in sosednjih vas, občine Novo mesto, državljan RS; razgledna in pokončna osebnost. Pomoč do uresničevanja tega cilja je abeceda vrednot odličnosti. V okviru vsake vrednote oz. črke sledi dejavnost, akcija.

Vrednote so principi, temeljna prepričanja in ideali, h katerim stremimo in nas vodijo v življenju. Vrednote usmerjajo naše vedenje in vplivajo na sprejemanje odločitev.  Vrednote so otrokom pomembne in vsak otrok ima sposobnost in zmožnost razumeti, usvojiti in živeti vrednote. Usvajanje vrednot spodbuja pri otrocih razvoj samozavesti, samospoštovanja in odgovornosti, kar prispeva tudi k doseganju boljših učnih rezultatov. Otroci se lažje učijo, razvijajo in odraščajo srečneje, kadar živijo v okolju, ki spoštuje in promovira vrednote, in v katerem se vsakdo od njih počuti sprejetega in spoštovanega. Kadar so vrednote v središču vzgoje in izobraževanja, tudi vzgoja in izobraževanje samo po sebi pridobivata na vrednosti.

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Barbara Brulc – vrtec, Mateja Andrejčič.

Kliknite na spodnjo sliko in prelistajte Abecedo odličnosti OŠ Stopiče.

Na zaključni prireditvi RASTOČE KNJIGE smo dobili BOŽANO, našo rastočo knjigo in deklico.

Ustvaril jo je slikar in oblikovalec Vladimir Andder.

Povabljeni na https://bozanastopice.wixsite.com/bozana !

FOTOGRAFIJE

Dostopnost