Ekošola

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

EKOAKCIJSKI NAČRT OŠ STOPIČE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

PROJEKTI

EKOKVIZ OŠ – didaktika, ozaveščanje
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH – gozdni cikel
MLADI V SVETU ENERGIJE – učinkovita raba energije
MISIJA: ZELENI KORAKI – trajnostna mobilnost

IZBIRNE AKTIVNOSTI

Zbiranje odpadnega papirja in kartona
Zbiranje pokrovčkov
Spodbujanje umetniškega ustvarjanja učencev – poslikava igrišča ustanove

FOTOGRAFIJE

Dostopnost