Kulturna šola

NOVOLETNA PRIREDITEV

Ob zaključku šolskega leta 2014/2015 nam je Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti podelil naziv »KULTURNA ŠOLA«. Uporabljali ga bomo naslednjih 5 let, do 31.8.2020.

Področja kulturnih dejavnosti, ki smo jih pripravili za učence šole, starše, zunanje obiskovalce in različna društva, na šoli in izven nje, in v katerih so bili naši učenci najbolj zastopani, so glasbeno – vokalna, plesna, likovna, literarna, lutkovna, gledališka in druga.
Kulturni dogodki, na katerih naša šola zavzema pomemben delež in so v našem okolju zelo odmevni, skoraj tradicionalni, so nastopi pevskih zborov, mladinskega in otroškega, na vseh kulturnih prireditvah na šoli kot tudi izven šole (Slovo poletju, božični koncert, srečanja upokojencev, nastopi na povabilo ali srečanje mnogih društev in organizacij, udeležba na Zborovski BUM v Mariboru…), nastopi plesne skupine Klepetulje na večini rokometnih turnirjev in ostalih dogodkov, lutkovne in gledališke predstave za starše, literarni natečaji (Trdinovo pero, Župančičeva frulica, Bralnice pod slamnikom, Pavčkove vitice, Vilenica…), likovne delavnice in razstave na temo Bajke in povesti o Gorjancih.

Naš cilj je še naprej usmerjen v spodbujanje učenčevih aktivnosti na vseh omenjenih področjih, sodelovanje s kulturnim programom na vseh prireditvah na šoli in izven nje, dolgoročno pa tudi v to, da leta 2020 ponovno pridobimo naziv »KULTURNA ŠOLA«.

koordinatorica:

Anka Koračin

FOTOGRAFIJE

Dostopnost