RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV V SREDNJE ŠOLE

RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV V SREDNJE ŠOLE

Razpis za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2023/2024 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: Vpis v srednjo šolo | GOV.SI  

VPIS V SREDNJO ŠOLO V 10 KORAKIH

PREGLED RAZPISA Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 16. januar 2023) na svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem...

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK za devetošolce

Na priloženi povezavi lahko dostopite do srednješolskega vpisnika, v katerem so sistematično zbrane in preverjene informacije o vpisnih možnostih. Za devetošolce: Prelistajte novo izdajo Srednješolskega Vpisnika...
Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, Podrobne informacije o NPZ najdete na povezavi: Informacije2022_SLO (1) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s...
OBVESTILO O MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANEGA KOSILA IZ OBČINSKIH SREDSTEV

OBVESTILO O MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANEGA KOSILA IZ OBČINSKIH SREDSTEV

Spoštovani starši! Kadar zaradi socialnega položaja ne morete v celoti plačati prispevka za kosilo in ste glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana uvrščeni v 4. ali 5. dohodkovni razred, imate možnost pri šolski svetovalni delavki do petka, 23. 9. 2022,...
Dostopnost