Leto, ki se počasi izteka, je bilo za otroke in zaposlene vrtca zelo razgibano. V veliki meri smo ga posvetili igrivemu učenju s pomočjo čutil in gibanja.

Senzorična igra vključuje vsa otrokova čutila. Omogoča vzpostavljanje nevronskih povezav, razvoj mišljenja, učenja in ustvarjalnosti. Spodbuja razvoj govora, kognitivni razvoj, razvoj fine in grobe motorike ter spodbudno vpliva na čustveni in socialni razvoj otroka.

Telo otroka vsak trenutek s čutili sprejme številne informacije, ki jih njihovi možgani zaznajo, obdelajo in se na njih odzovejo. Pri tem se morajo možgani naučiti, kako učinkovito obdelati in sestaviti vse informacije in celotno sliko, kar imenujemo senzorna integracija. Od senzorne integracije ni odvisno le to, kako bo otrok sprejemal informacije, ampak tudi kako bo razumel, interpretiral in se odzival na okolje, kako se bo učil. Tega se strokovne delavke zavedamo, zato smo skozi celo leto načrtovale in izvajale različne dejavnosti, preko katerih so se otroci učili s pomočjo vseh čutil in gibanja na zanimiv, zabaven način.

Pripravljale smo dejavnosti, kot so čutne poti, igra z zvoki, ugotavljali smo smer zvoka, prepoznavali različne zvoke, barvo glasov otrok, se igrali zvočni spomin. Senzorne igre smo se igrali s pomočjo čarobne vreče in škatle – tipali, vonjali, okušali, poslušali, opazovali.

V kotičke smo namestili sredstva za senzorno stimulacijo. Otroci imajo na razpolago različen material, ki se ga lahko tipa, voha, opazuje in z njim manipulira. Veliko senzornega didaktičnega materiala so izdelale vzgojiteljice same. V kotičkih so plastenke, napolnjene z različnimi tekočinami, taktilne vrečke, zvočne plastenke in škatlice, taktilni spomin, pripomočki za masažo, naravni material (kostanj, storži, koruza, kamni, školjke). Vzgojiteljice so otrokom ponudile igro s kinetičnim peskom, slanim testom, glino, mivko, vodo.

Veliko dejavnosti smo izvedli v gozdu, v okviru projekta Gozdni vrtec. V naravi govorimo o multisenzornem učenju, kjer na najbolj spontan način spodbujamo vsa čutila. Narava vzbuja senzorno radovednost, pritegne z nenavadnimi zvoki in novimi vonji, tudi gibalnih izzivov za krepitev ravnotežja nikoli ne zmanjka. Otrok, ki bo zagledal v gozdu nekaj zanimivega, bo takoj vzel pot pod noge, da se dokoplje do te stvari.

K izdelavi senzoričnih igrač so vzgojiteljice spodbudile tudi starše. Očka je v oddelku Miške med predstavitvijo svojega poklica otrokom izdelal senzorično igračo. Starši iz oddelka Zajci so iz naravnih materialov izdelali skupno senzorično knjigo.

V sodelovanju s starši so otroci iz oddelka Miške izvedli projekt Kako bi uredili našo zelenico. Uredili so čutno pot in z gibalnimi igrami poslikali asfalt pred vrtcem.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem podjetjem, ki so s svojimi sredstvi pripomogli k boljši opremljenosti naših senzornih kotičkov in igrišča. Pri nabavi senzoričnih igrač in pripomočkov so nam pomagali Roletarstvo Medle, Adria Mobil, Revoz, Mercator in Krka.

                                                                                                                               Neva Kink, pomočnica ravnatelja                                                     

Dostopnost