Tudi v letošnjem šolskem letu poteka bralno tekmovanje v tujih jezikih, ki ga vsako leto pripravi Center Oxford.

Pri medpredmetni uri tujega jezika in knjižnično informacijskih znanj so se učenci v knjižnici seznanili s knjigami, ki so v letošnjem šolskem letu predpisane za bralno tekmovanje. Učenci so prebrali nekaj poglavij vsake knjige, reševali naloge in v slovarjih iskali neznane besede.

Bralna tekmovanja v tujih jezikih so odličen način spodbujanja branja z razumevanjem, bogatitve besedišča … in užitka ob zgodbah. Spletno tekmovanje je časovno fleksibilno in omogoča reševanje na katerem koli računalniku – preko spletne strani DMFA. Dostop do testov je odprt od 1. decembra 2022 do 19. aprila 2023.

Sodelujoči učenci, ki bodo zbrali vsaj 50% vseh možnih točk, bodo prejeli PRIZNANJE in bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Učenci ste tudi letos vabljeni k sodelovanju. Sodelujete lahko na bralnem tekmovanju Knjižni molj tako iz angleškega jezika (Bookworms) kot tudi iz nemškega jezika (Bücherwurm).

Brati pomeni početi podvige – tudi v tujih jezikih!

 

Seznam knjig po posameznih razredih: Knjizni-molj-22-23

Dostopnost