Igra je že sama po sebi zelo nagrajujoča dejavnost, saj v igralnih dejavnostih otrok doživlja pozitivna čustva, prav tako pa igra pomembno vpliva tudi na otrokov razvoj. Otrokom igra omogoča uporabo njihove ustvarjalnosti ter razvijanje domišljije in novih kompetenc, kar lahko pozitivno vpliva na njihovo samozavest. Obenem igra z vrstniki in odraslimi podpira tudi oblikovanje varnih in stabilnih medosebnih odnosov. Otroci lahko skozi igro odkrivajo področja, ki jih zanimajo in ugotavljajo, čemu želijo posvetiti več časa. Razvojno ustrezna igra je izjemna priložnost tudi za spodbujanje samoregulacijskih, socialno-čustvenih, jezikovnih in kognitivnih veščin.

Igra otrokom predstavlja varno okolje, ki jim dovoljuje, da preizkušajo in urijo raznolike veščine . Otroci lahko v igri preizkušajo različne scenarije in preigravajo možne posledice dogodkov v resničnem življenju. Igra zato še posebej spodbuja in pozitivno vpliva na razvoj socialnih veščin, čustvenih kapacitet, ustvarjalnosti in sposobnosti reševanja problemov. Sodelovalna igra otrokom omogoča tudi učenje sodelovanja v skupini, pogajanja, reševanja konfliktov in postavljanja zase, hkrati pa lahko s tem, ko v skupni igri otrokom dovoljujemo, da prevzamejo nadzor, spodbujamo tudi urjenje veščin vodenja in odločanja .

Igra predstavlja zelo raznoliko dejavnost, ki je še posebej pomembna zlasti v zgodnejših razvojnih obdobjih, saj otrokom omogoča predelovanje konfliktov in usvajanje novih veščin ter predstavlja sredstvo za uravnavanje čustvenega doživljanja. Pozitivni učinki igre so zares vsestranski, zato je dobro, da otrokom pustimo čas za prosto igro in se vanjo občasno dejavno vključujemo. Igra v pozitivnem in podpornem okolju namreč predstavlja ključno aktivnost za razvoj otrok v zdrave in kompetentne odrasle. (Vir: https://www.center-motus.si/otroska-igra-kako-se-razvija-in-zakaj-je-pomembna/)

ZNANOST O IGRI (plakat)

Dostopnost