Javna agencija RS za varnost prometa želi, da smo v teh pomladnih dneh še posebej pozorni na kolesarje, ki so ranljivejši udeleženci v prometu.

Predvsem vozniki motornih vozil morajo biti posebej skrbni in pozorni na kolesarje, upoštevati morajo pravila prednosti (na prehodih imajo prednost kolesarji), imajo naj ustrezno bočno varnostno razdaljo ob prehitevanju ter v naseljih naj zmanjšajo hitrost.

Agencija za varnost prometa izvaja z nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o Varnosti kolesarjev, ki poteka od 17. do 30. maja 2021. Poudarek je na varnem kolesarjenju, promociji varnega kolesarjenja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, nadzoru nad ravnanjem voznikov,…

Spomladi je ustrezen čas za preverjanje tehnične brezhibnosti kolesa.

Za kolesarje je nujna tudi kolesarska čelada (oprema), ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Bistre glave naj varuje čelada, obvezno pa vse kolesarje do 18. leta.  Več o varnosti kolesarjev si lahko pogledate v preventivno – izobraževalnem videu Bistre glave nosijo čelade.


Več o preventivni akciji »Varnost kolesarjev« najdete na Portalu SPV in spletni strani https://www.avp-rs.si/med-kolesarji-narascajo-krsitve-cestnoprometnih-predpisov/.

 Samo skupaj lahko prispevamo k večji varnosti kolesarjev.

Dostopnost