Spoštovani,

Naslednji teden bomo po navodilih Državnega izpitnega centra na šoli izvajali pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. in 9. razreda.

Namen pilotnega e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje, Državni izpitni center bo preveril, kako program deluje, kako zmogljiv je sistem v tehničnem smislu, kako prijazen je program do uporabnikov in katere so morebitne težave, ki se lahko pojavijo ob hkratni uporabi več tisoč učencev.

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.

E-test bo sestavljen iz treh delov, in sicer

 • 1/3 testa naloge iz SLJ
 • 1/3 testa naloge iz MAT
 • 1/3 testa naloge iz TJA
 • vprašalnik na koncu reševanja testa

Predviden čas za reševanje bo 45 minut, za samo izvedbo e-testiranja za vsako skupino bo namenjenih 90 minut. Dodaten čas je namenjen seznanitvi učencev s programom, vstopu v program, pomikanju naprej in nazaj med nalogami, oddaji e-testa, razkuževanju rok, prostora, računalnikov…

Čas izvajanja pilotnega e-testiranja po posameznih oddelkih:

 • ponedeljek predura in 1. šol. ura (od 7.30 do 9.00) učenci 9.B razreda,
 • ponedeljek 4. in 5. uro (od 11.00 do 12.30) učenci 9.A razreda,
 • sreda 2. in 3. šolsko uro (9.10 – 10.40) učenci 6.B razreda,
 • sreda 4. in 5. uro (1100 – 12.30 ) učenci 6.A razreda.

Učilnice za izvajanje pilotnega e-testiranja:

 • učilnica BIO / KEM – učenci 9.a in 9.b razreda
 • učilnica RAČ – učenci 6.b razreda
 • učilnica ZGO – učenci 6.a razreda

Učenci, ki bodo na dan testiranja odsotni od pouka, lahko rešujejo test NPZ doma v popoldanskem času. Šifra in geslo za reševanje bo dostopna pri svetovalni delavki Marijanci Kolar.

Dostopnost