V šolskem letu 2019/2020 smo na podružnični šoli Dolž v sklopu podaljšanega bivanja raziskovali živa bitja v okolici šole. S tem smo se pridružili projektu raziskovalci biotske raznovrstnosti, ki je potekal v sklopu EKO šole. Komisija je naš projekt uvrstila med najboljše 3 dobre prakse.

V sklopu projekta smo z učenci opazovali organizme v okolici šole in na podlagi tega izdelali zemljevid območja z opaženimi organizmi. V zimskem času smo iz odpadnih plastenk izdelali ptičje krmilnice in jih izkoristili za opazovanje ptic. Učenci so ptice opazovali več mesecev ter na ta način spremljali pojavljanje različnih vrst ptic na šolskem dvorišču. Komisija je naš projekt uvrstila med najboljše 3 dobre prakse.

Mentorica projekta: Tina Fabijan

Dostopnost