Spoštovani starši, dragi učenci 9. razreda!

Na povezavi ministrstva za šolstvo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ je objavljen nov rokovnik za vpis v srednje šole.

Sporočam vam, da sem prejela vse vaše prijavnice ter jih posredovala na srednje šole.

 

Na spletni strani MIZŠ bo 20. maja 2020 objavljena javna objava številčnega stanja prijav.

Med 1. in 6. junijem bodo srednje šole kandidate za športne oddelke programa gimnazije obvestile o dodatnem opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti.

Rok za morebiten prenos prijave na drugo srednjo šolo je do 16. junija 2020 (do 14. ure).

O omejitvi vpisa bodo kandidati obveščeni do 26. junija 2020 s strani srednje šole.

Od 30. junija 2020 do 6. julija 2020 bodo potekali VPISI v srednje šole in dijaške domove. O točnem terminu boste z njihove strani obveščeni do 24. junija 2020.

Do 16. 7. 2020 (do 16. ure) bo na spletni strani MIZŠ objavljeno število prostih mest na posameznih srednjih šolah..

Do 31. 8. 2020 se bodo učenci, ki še niso vpisani, vpisali na srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta.

Nov rokovnik za vpis v SŠ

 

 

Dostopnost