Kar nekaj ur smo pri urah naravoslovja in tehnike petošolci matične šole potrebovali, da so nastali čudoviti plakati o živalih, s poudarkom na prehranjevanju. Tudi na predstavitvah le-teh so se učenci dobro odrezali in pri sošolcih celo preverjali, koliko so si zapomnili. Izdelke smo razstavili v razredu in na hodniku.
Brigita Prus
Dostopnost