Trajnostna mobilnost            

Osnovni namen projekta Trajnostna mobilnost je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu.

Zakaj v vrtec aktivno – peš, s kolesom, skirojem?

  • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
  • Otroci, ki se gibljejo so bolj uspešni.
  • Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
  • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

 

Igra BELI ZAJČEK

Obdobje izvajanja: teden trajnostne mobilnosti  in teden za tem   (16.- 27. 9. 2019)

Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v vrtec za 7 %.

Namen: Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloge otrok (s pomočjo staršev in vzgojiteljev):

  • V vrtec prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
  • Sodelovati pri igri Beli zajček.

Naloge staršev:

  • Izpolnjevanje ankete pred in po izvajanju aktivnosti Beli zajček.
  • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v vrtec in na popoldanske dejavnosti.
  • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v vrtec, opravki na trajnostni način …

 

Dostopnost