V vseh oddelkih našega vrtca so se med letom izvajale dejavnosti in projekti, vezani na različna področja kulturne dediščine; arhitektura, prehrana, šege in navade, ljudske pesmi in plesi… Pripravili smo razstavo starih predmetov. Pri tem smo sodelovali s starši, starimi starši in širšim okoljem.

Šolsko leto smo zaključili s skupno prireditvijo v Stopičah. Otroci iz vseh treh lokacij so se predstavili z otroškim ljudskimi glasbenim izročilom (ljudske pesmi, plesi, izštevanke in igre). Na prireditvi so se nam pridružili tudi člani kulturnega društva Kres.

Pomočnica ravnateljice Neva Kink

Dostopnost