OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK

 Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje in predstavniki NIJZ uporabo zaščitnih mask poleg umivanja rok in fizične razdalje izpostavlja kot enega najbolj učinkovitih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Odlok o nošenju mask je zavezujoč predpis, izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je potrebno upoštevati, dokler velja, in kršitev odloka pomeni prekršek.

V primeru, ko učenci ne nosijo maske (zaradi odločitve staršev), je naša obveznost, da starše takoj seznanimo z obveznostjo nošenja zaščitnih mask kot jo določa veljavni odlok. Šola in ravnatelj ne more presojati strokovnih ukrepov vlade, ki jih predlaga zdravstvena stroka. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

Če starši učenca tudi takšne razlage ne bodo sprejeli, bomo dolžni tudi zaradi varovanja javnega zdravja o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki izvaja nadzor nad ukrepi Zakona o nalezljivih bolezni. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel Inšpektorat RA za šolstvo in šport.

Zaradi opaznega trenda, ki nakazuje na nov zagon epidemije, je pomembno, da vsi, zaposleni, starši in učenci, upoštevamo usmeritve, o katerih vas obveščamo in ki izhajajo iz veljavnih predpisov.

 

Dostopnost