Kaj je najbolj zaznamovalo življenje in delo na OŠ Stopiče v iztekajočem letu 2020 ?
Ni potrebno posebno poudarjati, da je to epidemija covid-19, ki je posledično za nekaj mesecev v pomladanskem in jesenskem času učencem, staršem in učiteljem zaprla šolska vrata ter pahnila naš pouk za računalniške zaslone.
Če smo doslej učence nenehno spodbujali, naj prosti čas raje preživljajo zunaj, se igrajo z vrstniki, da ne postanejo odvisni od sodobne tehnologije, se je v tem letu naš trud povsem obrnil na glavo.
Pouk zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa poteka na daljavo. Preko računalnikov, tablic, mobilnih telefonov, e-pošte, video srečanj, s pomočjo filmčkov, e-gradiv, kvizov…
Začetki, ko smo se začeli spopadati z novim načinom poučevanja, so bili za večino izjemno naporni.
Učitelji smo vse svoje znanje in izobraževanje usmerili v osvajanje veščin pouka z IKT tehnologijo na daljavo. Kako približati šolo učencem, kako jih pridobiti za aktivno delo od doma, je bil za nas velik izziv.
Učenci so se soočili s številnimi težavami zaradi pomanjkljive IKT opreme, težav z internetom, premajhnega števila primernih računalnikov v številčnejših družinah.
Komunikacija nenadoma več ni bila osebna, sporočanje, navodila za delo, vse to je dobilo pisno obliko, ki učencem ne nudi žive besede in pomoči učitelja tisti trenutek, ko jo najbolj potrebuje.
Starši so se čez noč znašli v vlogi zaposlenega, ki dela od doma, hkrati skrbi za osnovne potrebe v družini, istočasno pa prevzema domačo vlogo učitelja, ki pomaga svojemu otroku pri razumevanju napisanih navodil v spletni učilnici, z njim rešuje naloge, preskakuje kolebnico pri športni vzgoji, poje pesmice pri kuhanju kosila za družino z majhnim otrokom v naročju, vmes pa fotografira in dokumentira dejavnosti, s katerimi se ukvarja njegov otrok za pouk na daljavo.
Najtežje, kar se je zgodilo otrokom, našim učencem, je pomanjkanje družbe, igre, zabave in drugih socialnih stikov z vrstniki. Težko je opisati in našteti vse številne preizkušnje in ovire, s katerimi smo se vsi skupaj spopadali v teh mesecih.
Vseeno smo v tem koledarskem letu uresničili številne začrtane cilje.
Učenci so svojo literarno ustvarjalnost preskusili na literarnem natečaju Trdinovo pero. Nagrajena so bila njihova najboljša dela.
Od 20.1. do 24.1. so sedmošolci preživeli smučarski teden v šoli v naravi v CŠOD Bohinj.
14. januarja je na šoli potekala redna presoja Inštituta za kakovost in meroslovje iz Ljubljane. Obiskala sta nas presojevalca, ki sta presojala voditeljstvo in vodenje virov, komuniciranje in sodelovanje, ViZ proces, uvajanje novosti, vrednotenje delovanja zavoda, izboljševanje, letno načrtovanje, spremljanje in poročanje, komuniciranje, uvajanje izboljšav in ViZ proces v vrtcu, varno šolsko pot, razredništvo v aktive razširjen program ter projekte v vrtcu. Na osnovi presoje sta ugotovila skladnost sistema vodenja kakovosti z zahtevami modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja ter predlagala možnosti za izboljšave.
30. januarja je bila organizirana likovna delavnica Bajke in povesti o Gorjancih.

Trdinovi Velikani, stvaritev učencev likovne delavnice Bajke in povesti o Gorjancih, 31. 1. 2020

Trdinovi Velikani, stvaritev učencev likovne delavnice
Bajke in povesti o Gorjancih, 31. 1. 2020

V okviru šolskega literarnega natečaja Trdinovo pero smo v letošnjem šolskem letu razmišljali o naši kulturni dediščini in ga poimenovali Čarobni svet pod Gorjanci. Najboljša dela učencev so bila nagrajena.
6. februarja so na kulturni prireditvi ob Prešernovem dnevu in zaključku projekta Rastoča knjiga našo šolo obiskali Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta Rastoča knjiga, dr. Miha Japelj, slovenski kemik in častni občan Novega mesta 2017.

Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, na kulturni prireditvi ob državnem prazniku, 6. 2. 2020

Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, na kulturni prireditvi ob državnem prazniku, 6. 2. 2020

Podelitev nagrad v literarnem natečaju Trdinovo pero, 6. 2. 2020

Podelitev nagrad v literarnem natečaju Trdinovo pero, 6. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarja so si učenci predmetne stopnje ogledali opero Čarobno piščal ter obiskali Narodno in Moderno galerijo v Ljubljani.
Učenci podjetniškega krožka so osvojili nagrado strokovne komisije na 8. poslovnem izzivu v projektu »Z vztrajnostjo in inovativnostjo k podjetnosti«. Komisijo je med vsemi prispevki najbolj prepričal njihov predlog adrenalinskega in tematskega parka v biotopih v Zalogu.
Sodelovali smo na Glasbeni olimpijadi, Malih sivih celicah, šolskem tekmovanju iz fizike in kemije. Vsa šolska, regijska in državna tekmovanja od marca naprej so bila žal odpovedana zaradi razglašene epidemije covid 19. Podobna je bila tudi situacija na športnem področju. Predvsem so bili za priložnost, da tekmujejo in osvojijo številna priznanja, na katera smo bili v preteklih letih vsi zelo ponosni, prikrajšani učenci.
Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred se letos zaradi pouka na daljavo ni izvajalo.
12. junija smo imeli z upoštevanjem posebnih ukrepov zaključno prireditev z valeto devetošolcev za učence in učitelje OŠ Stopiče ter starše.
V poletnem času smo adaptirali inštalacije v šolski kuhinji, v jesenskem času pa je potekala ureditev fitnes prostora v Športni dvorani.
Z novim šolskim letom so se nam zgodile številne kadrovske spremembe. Med drugim sta se upokojila naša dolgoletna računovodkinja Tatjana Maresić, ter čistilec v Športni dvorani, Janez Kobe.
1. septembra 2020 nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ponovno dodelil naziv Kulturna šola, saj smo v preteklih 4 letih izkazali razvejano in kakovostno kulturno delovanje na številnih kulturnih področjih, v katerega smo vključili večino učencev in učiteljev matične in obeh podružničnih šol. Prirejali smo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši lokalni javnosti. Pridobili smo zastavo Kulturna šola tudi za obe podružnični šoli. Pridobljeni naziv se uporablja do 31.8.2024.

Priznanje JSKD »KULTURNA ŠOLA«

Priznanje JSKD »KULTURNA ŠOLA«

Sprejem prvošolcev na prvi šolski dan je letos potekal nekoliko drugače, v skladu s predpisanimi ukrepi za zajezitev širjenja korone virusa. Starši in prvošolci so se z razredničarko, ravnateljico in ostalimi učitelji zbrali v športni dvorani, kjer so dobili osnovne informacije.

Septembra 2020 smo ob tednu mobilnosti izpeljali nove aktivnosti v okviru projekta Trajnostna mobilnost in Pešbus. Učenci so prihajali v šolo peš s kokoško Rozi, uporabljali so tudi druge trajnostne načine prihodov v šolo, npr. šolski avtobusi, kolo ali skiro.

Na prvi športni dan v začetku septembra smo se z učenci od 4. razreda dalje podali na pohod na Mehovo. Pozitivna plat korona virusa je bila zagotovo ta, da smo začeli odkrivati lepe kotičke v svoji bližnji okolici.
19. septembra je bila ob zaključku 100-letnice PŠ Dolž izdana knjiga avtorice Tanje Kobe Sluga z naslovom GORJANSKO SRCE. Predstavitev te knjige na Dolžu je bil lep in pomemben dogodek za našo šolo.
Šestošolci so obiskali Groharjevo hišo v Sorici, kjer so aktivno sodelovali v glasbeni in likovni delavnici.
Osmošolci so si v septembru ogledali Tehniški muzej v Bistri.
Vsi ostali dnevi dejavnosti, načrtovani na terenu, npr. ogled Narodne in Moderne galerije v Ljubljani, koncerta v Cankarjevem domu, ekskurzije Po Prešernovih stopinjah, preverjanje plavanja za šestošolce in sedmošolce, plavalni tečaj za učence 3. razreda, so odpadli zaradi nadaljevanja pouka na daljavo z namenom preprečevanja okužb s korona virusom.
Oktobra nam je uspelo organizirati zbiralno akcijo, v kateri smo zbrali 15 ton starega odpadnega papirja.
V avli šole so si učenci lahko ogledali arheološko razstavo Gutenwerd.

Obiskala nas je Jana Dular, humanitarka in predsednica društva ELA, ki od leta 2008 živi in deluje v Vzhodni Afriki, kjer vodi izobraževalne programe, pomaga in organizira izgradnjo in financiranje izgradnje izobraževalnih centrov in šol. Učencem predmetne stopnje je predstavila svoj potopis in življenje Afriških otrok.

Tudi v šolskem letu 2020-21 v skladu s pogoji, ki so tokrat zelo omejeni, sodelujemo v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, stremimo k cilju Rastoče knjige – branje kot vrednota in izhodišče za spodbujanje radovednosti ter radovednost kot vrednota.
V skrbi za kakovost delovanja šole in vrtca sodelujemo z SIQ. Letos bo področje notranje presoje zajemalo področje računalništva.
Vsem, posebno učencem in njihovim staršem in starim staršem želimo, da zaključite zadnje decembrske dni zdravo in mirno.
V upanju, da se učenci in učitelji čimprej vrnemo nazaj v šolske prostore, da naše delo in življenje spet postane »normalno«,
vam želimo zdravja, sreče in razumevanja v prihajajočem letu 2021.

Zapisala: Anka Koračin, pomočnica ravnateljice

Prispevek svetovalne delavke na OŠ Stopiče, Marijance Kolar:

To koledarsko leto si bomo še posebej zapomnili, saj je nepoznan in nepredvidljiv virus posegel v naša življenja. Spomladi smo za dva meseca zaprli vrata vrtca in šole, nato se je podobna zgodba ponovila še jeseni. Zaposleni delavci vrtca in šole smo odgovorno sledili smernicam pristojnih institucij. Učitelji v šoli smo se praktično čez noč lotili poučevanja na daljavo. Sprejeli smo veliko preventivnih ukrepov ter razmišljal, kako lahko spomladanske izkušnje izobraževanja nadgradimo. V želji, da vsem učencem omogočimo dostop do informacijsko komunikacijske tehnologije, smo izvedli spletno anketo. Na podlagi odgovorov, smo kontaktirali starše in poskrbeli, da so vsi učenci prejeli ustrezno računalniško opremo. V šolski kuhinji za učence nudimo možnost prejema toplega obroka in v sodelovanju z Rdečim križem Novo mesto smo posameznim družinam razdelili prehranske pakete. Dileme in izzive, ki so vstopili v naš vsakdan, skušamo skupaj reševati. Strokovni delavci se zavedamo, da je izvajanje pouka na daljavo manj osebno ter da vzgojno-izobraževalno delo od doma prinaša številne nove izzive tudi učencem in staršem. Učitelji pri izvajanju pouka na daljavo sledimo smernicam pristojnih zavodov. Trudimo se izkoristiti različne možnosti, ki jih prinaša tehnologija. Dogovarjamo se o uporabi enotnega učnega okolja, pripravljamo video srečanja, izvajamo raznolike učne aktivnosti v spletnih učilnicah. Trudimo se nuditi pomoč učencem pri organizaciji časa in učenja, redno spremljati napredek učencev ter ažurno posredovati povratne informacije. Preko video srečanj, e-pošte in telefonskih pogovorov vzpostavljamo stike z učenci, starši in drug z drugim. Strokovni delavci prav tako formalne sestanke in lastna izobraževanja izvajamo na daljavo. Izmenjava primerov dobre prakse med zaposlenimi, pogosto poteka ob podpori našega računalničarja. Zavedamo se, da se družine v teh časih srečujejo z negotovimi razmerami, ki v mnogih krepijo nemoč in povzročajo različne stiske. Ker je klasičen pouk zamenjalo izobraževanje na daljavo, so prav tako starši potisnjeni v nove vloge. Pedagoški delavci cenimo podporo in prizadevanja staršev. Delo od doma zahteva od njih usklajevanje različnih vlog, zagotavljanje otrokom ustreznih pogojev za učenje, skrb za tehnično opremo ter znanje o uporabi le-te. V mnogih primerih, brez izjemnega sodelovanja in naporov staršev ter učiteljev, izobraževanja na daljavo ne bi bilo moč izpeljati. Vsi skupaj smo postali člani nove učeče se skupnosti. Trenutne razmere povezane z virusom so nam pokazale, da moramo biti družbeno odgovorni. Spremembam v prihodnosti se ne bo možno izogniti. Etične in moralne vrednote, dosledno upoštevanje ukrepov ter odgovorno ravnanje so pot, ki ji bomo sledili tudi v prihodnje.

Dostopnost