Vrtec Stopiče bo do preklica deloval v zmanjšanem obsegu. Zagotavljali bomo varstvo za otroke staršev, ki opravljajo delo, ki je nujno za nemoteno delovanje lokalne skupnosti, države in družbe ter staršev, ki zaradi narave delovnega mesta dela ne morejo opravljati doma in varstva ne morejo zagotoviti na drugačen način.

V začasnih oddelkih bomo upoštevali vse varnostne ukrepe, ki jih nalaga trenutna epidemiološka situacija, NIJZ in MIZŠ.

Hvala za sodelovanje in razumevanje.

Vse dobro,

pomočnica ravnateljice Neva Kink

Dostopnost