REZULTATI KNJIŽNE UGANKE

Knjižno uganko je rešilo 61 učenk in učencev: 16  iz 1. triade, 25  iz 2. triade  in 20  iz 3. triade.

Objavljamo seznam učencev, ki so uganko rešili brez napak.

1.     triada 2.     triada 3.     triada
16 rešenih pol 25 rešenih pol 20 rešenih pol
10 pravilnih 12 pravilnih

11 pravilnih

OPOMBE:

1 napačna nepodpisana

Opombe:

1 pravilna nepodpisana

Mila J. Gril

Loro Bastardi

Kristijan Špoljar

Ema Udovč

Klara Gazvoda

Marko Mežnar

Emma Lah

Maj Turk

Žana Počervina

Bor Puš

 

Pia Počervina

Nina Vidmar

Liu Šeško

Blažka Zoja Andrejčič

Issa Župevec

Matevž Cimermančič

Neža Zamida

Sara Kovačič

Vita Janežič

Ajda Hočevar

Katarina Šega

Sandra Kastelec

Gašper Kaplan

Tijana Urekar

Zala Trampuš

Urška Cimrmančič

Ana Jerele

Zala Janžek

Ajda Janžek

Maja Gosenca

Monika Šeruga

Ema Klobučar

nepodpisana

Žreb so izvedle učenke 6.a razreda: Neja Kobe, Sara Kovačič in Neža Zamida.

Srečni nagrajenci so: Mila J. Gril, Pia Počervina in Gašper Kaplan.

Z najlepšo pisavo pa je rešitve zapisala Ana Jerele!

Hvala za sodelovanje, izžrebancem pa iskreno čestitamo.

Knjižničarki Jelka Močnik in Anita Škrbec